Mark
Sjölund Åkerblom Arkitekter
Bondegatan 62
116 33 Stockholm            Petra Sjölund
︎       070-751 62 18
︎        petra@sjolundakerblom.se


            Dan Åkerblom
︎       073-430 82 65
︎        dan@sjolundakerblom.se

Om

Sjölund Åkerblom Arkitekter i Stockholm är en designstudio som tar sig an både små och stora projekt. Vi intresserar oss för helheten i projekten där både det exteriöra och interiöra är viktiga komponenter. Med våra många års erfarenhet i branschen är vi vana med nära samarbeten mellan beställare, byggentreprenörer och myndigheter. Vi är medlemmar i Sveriges Arkitekter och har konsultansvarsförsäkring.


Söker ni en arkitekt för bygglov i Stockholm?


Vi hjälper till med bygglovsritningar och ansökan om bygglov i Stockholm för nybyggnad av t.ex. villor, tillbyggnader och ombyggnader. 


Undrar ni vad det kostar det att anlita en arkitekt?


Hör av er till oss för ett kostnadsfritt första möte, t.ex. via Teams, så tar vi fram en offert just för ert projekt!  
Projekt

Nybyggnation        
Ombyggnad            
Tillbyggnad
Renovering
Projektledning
Designkoncept
Inredning


Hustyper

Villor
Bostadshus
Parhus
Radhus
Fritidshus
Fjällstugor
Sommarhus
Attefallshus 25 eller 30kvm
Friggebodar
Tillstånd

Bygglov
Bygganmälan
Förhandsbesked
Strandskyddsdispens
Slutbesked


Ritningar och handlingar

Konceptskisser
3d-ritningar
Situationsplan
Förfrågningsunderlag
Bygghandlingar
Relationsritningar
Byggkomponenter
Rumbeskrivningar
Komponentlistor
Tidsplaner
Byggbudget
Design och koncept

Vi hjälper er med arkitektonisk design och konceptutveckling. Vi gör en noggran analys av projektets alla förutsättningar. Med hjälp av skisser, bilder och moodboards kommunicera vi ideér och visioner. I dialog mellan beställare och arkitekt utvecklas designen som översätts till ritningar och beskrivningar. Detta skede skapar förutsättningar som ligger till grund för hela projektet.Bygglov och Bygganmälan

Vi tar fram nödvändiga ritningar och handlingar som krävs för ansökning av bygglov eller bygganmälan. Bygglovshandlingar bör vara fackmannamässigt utförda och som arkitekt har vi koll på vad som krävs. Vi för löpande dialog med bygglovshandläggare och ser så till att ditt ärende blir komplett för snabbast möjliga handläggning hos kommunen. Bygglovsprocesser kan ibland vara krångliga och utdragna processer så här finns tid att vinna genom att tillhandahålla kommunen rätt och bra ritningar genom att anlita arkitekt.Ritningsprojektering och Upphandling

Vi tar fram utförliga arkitektritningar och byggbeskrivningar för att möjliggöra bra upphandlingar av t.ex. byggentreprenörer åt våra beställare. Genom ett detaljerat och komplett förfrågningsunderlag kan ett projekt enklare konkurrensutsättas och byggkostnader för er som beställare och byggherre sparas in. En fas som är viktig om man är mån att handla upp rätt saker och till ett bra pris. Ett arkitektritat hus ska inte behöva inte kosta mer än andra tycker vi.Projektledning

Vi erbjuder byggprojektledning från start till mål. Alla projekt är olika och det finns lagar, branschnormer och regler som ska uppfyllas. Vi är vana vid byggprocesser och måna om att våra beställare känner sig trygga genom hela projektet. Att arkitekten som ritar också håller i byggprojektledningen har sina fördelar eftersom denne har goda insikter i vad som ska byggas. Projektledarens uppgifter är t.ex. att sammankalla och hålla i protokollförda byggmöten, följa upp tidsplaner och ha den löpande kontakten med bygget. Rätt sak, på rätt sätt och i rätt tid.  Slutbesiktning och färdigställande

Som arkitekt kan vi medverka på ert projekts slutbesiktning för att säkerställa att allt utförts och byggts i enlighet med vad ni beställt. Här finns t.ex. möjlighet att påpeka brister och fel i utförandet men också en chans för entreprenören att rätta till eventuella brister. En arkitekt hjälper er även att ta fram nödvändiga ritningar och handlingarför att byggherren ska få sitt slutbesked från kommunen när bygglovet färdigställs.︎