Sjölund Åkerblom Arkitekter
Bondegatan 62
116 33 Stockholm            Petra Sjölund
︎       070-751 62 18
︎        petra@sjolundakerblom.se


            Dan Åkerblom
︎       073-430 82 65
︎        dan@sjolundakerblom.se

Om

Sjölund Åkerblom Arkitekter i Stockholm är en designstudio som tar sig an både små och stora projekt. Vi intresserar oss för helheten i projekten där både det exteriöra och interiöra är viktiga komponenter. Med våra många års erfarenhet i branschen är vi vana med nära samarbeten mellan beställare, byggentreprenörer och myndigheter. Vi är medlemmar i Sveriges Arkitekter och har konsultansvarsförsäkring.


︎